top of page

Villkor

 

Senast uppdaterad: februari 2024

 

Läs dessa villkor ("Villkor", "Villkor") noggrant innan du använder webbplatsen http://www.onyxgenesis.com ("Tjänsten") som drivs av Onyx Genesis ("oss", "vi", eller "vår").

Din åtkomst till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren har du inte behörighet att komma åt Tjänsten.

 

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli Onyx Genesis och dess licensgivares exklusiva egendom. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både USA och andra länder. Våra varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från Onyx Genesis.

 

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Onyx Genesis

Onyx Genesis har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte erbjudanden från någon av dessa enheter/individer eller deras webbplatser.

Du erkänner och samtycker till att Onyx Genesis inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom sådana tredje parts webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och integritetspolicyn för tredje parts webbplatser eller tjänster som du besöker.

 

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av din åtkomst till tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande, oavsett anledning och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till ett brott mot villkoren.

Alla bestämmelser i Villkoren som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägandebestämmelser, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar.

 

Gällande lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med lagarna i Stockholm, Sverige, utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst, och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha haft mellan oss angående tjänsten.

 

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att meddela minst 30 dagar innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att eventuella ändringar trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre behörighet att använda Tjänsten.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss.

bottom of page